Giấy tờ cần thiết để lấy tiền Nenkin là gì?

03/04/2022

Giấy tờ cần thiết để lấy tiền Nenkin là gì?

Giấy tờ cần thiết để lấy tiền Nenkin là gì?

Giấy tờ cần thiết để lấy tiền Nenkin bao gồm:

  • Sổ Nenkin
  • Thẻ ngoại kiều 2 mặt
  • Giấy xác nhận tài khoản ngân hàng
  • Hộ chiếu.