Bộ Đội lấy Nenkin bằng cách nào?

02/04/2022
Bộ Đội lấy Nenkin bằng cách nào?

Trốn ra ngoài làm việc – hay còn gọi là Bộ Đội thì có thể lấy tiền Nenkin sau khi về nước không?

Câu trả lời cho thắc mắc của các bạn đó là, các bạn vẫn có thể nhận được số tiền nenkin tương ứng với số tháng mà bạn đã đóng.
Điều kiện tương tự như thực tập sinh, kỹ sư bình thường:

  • Đóng bảo hiểm nenkin trên 6 tháng
  • Thời gian làm hồ sơ nhận tiền NENKIN không quá 2 năm kể từ khi ngừng đóng nenkin.