TOP 30 THÍ SINH ĐỨNG ĐẦU VÒNG SƠ KHẢO | GGS TRAVEL BEAUTY

06/09/2023
Thời gian qua GGS TRAVEL BEAUTY đã đón nhận rất nhiều sự quan tâm từ những cô nàng người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản. Đến hiện tại, chương trình đã khép lại “VÒNG SƠ KHẢO” với TOP 30 thí sinh đứng đầu đặt chân vào VÒNG CHUNG KẾT. Sau đây là danh sách TOP 30 thí sinh tiến gần đến “Vương Miện Hoa Khôi” cạnh tranh trực tiếp giành giải thưởng 50 triệu đồng của Cuộc Thi Nét Đẹp Việt Nhật!
 
TOP 30 Thí sinh
 
1
TOP 1: PHẠM THỊ QUỲNH
Năm sinh: 1998
Địa chỉ tại Nhật: Chiba
Tổng điểm số: 5.648
2
TOP 2: HÀ THỊ HẢO

Năm sinh: 2001

Địa chỉ tại Nhật: Shizuoka 
Tổng điểm số: 5.297
3
TOP 3: ĐỖ NHẬT LỆ ANH

Năm sinh: 2001

Địa chỉ tại Nhật: Nagano

Tổng điểm số: 4.958

4
TOP 4: VŨ THỊ TRANG 

Năm sinh: 1998

Địa chỉ tại Nhật: Saitama

Tổng điểm số: 4.208

5
TOP 5: PHẠM THUÝ HỒNG

Năm sinh: 2000

Địa chỉ tại Nhật: Fukuoka

Tổng điểm số: 4.150

6
TOP 6: NGUYỄN THỊ ÁNH

Năm sinh: 1998

Địa chỉ tại Nhật: Aichi

Tổng điểm số: 4.081

7
TOP 7: DƯƠNG THỊ HẰNG 

Năm sinh: 1999

Địa chỉ tại Nhật: Hyogo

Tổng điểm số: 3.599

8
TOP 8: TRẦN THỊ NGỌC QUỲNH

Năm sinh: 1997

Địa chỉ tại Nhật: Chiba

Tổng điểm số: 3.515

9
TOP 9: ĐẶNG THỊ NHUNG 

Năm sinh: 1995

Địa chỉ tại Nhật: Osaka

Tổng điểm số: 3.353

10
TOP 10: BÙI THUỲ LINH

Năm sinh: 1998

Địa chỉ tại Nhật: Saitama

Tổng điểm số: 3.202

11
TOP 11: NGUYỄN NGỌC THUÝ

Năm sinh: 1999

Địa chỉ tại Nhật: Hyogo

Tổng điểm số: 3.189

12
TOP 12: CAO THANH TRÚC

Năm sinh: 2004

Địa chỉ tại Nhật: Saitama

Tổng điểm số: 2.907

13
TOP 13: NGUYỄN THỊ LIỆU

Năm sinh: 1996

Địa chỉ tại Nhật: Kumamoto

Tổng điểm số: 2.629

14
TOP 14: NGUYỄN QUỲNH NHƯ

Năm sinh: 2001

Địa chỉ tại Nhật: Osaka

Tổng điểm số: 2.499

15
TOP 15: NGUYỄN THỊ THANH NGÂN

Năm sinh: 1998

Địa chỉ tại Nhật: Aichi

Tổng điểm số: 2.458

16
TOP 16: NGUYỄN THỊ LINH

Năm sinh: 1998

Địa chỉ tại Nhật: Aichi

Tổng điểm số: 2.334

17
TOP 17: LƯƠNG THỊ THU HIỀN

Năm sinh: 1999

Địa chỉ tại Nhật: Osaka

Tổng điểm số: 2.138

18
TOP 18: BÙI THỊ KIM THU

Năm sinh: 2001

Địa chỉ tại Nhật: Fukushima 

Tổng điểm số: 2.103

19
TOP 19: NGUYỄN THỊ NGỌC AN

Năm sinh: 2001

Địa chỉ tại Nhật: Chiba

Tổng điểm số: 2.101

20
TOP 20: PHẠM THỊ MINH TRANG 

Năm sinh: 2001

Địa chỉ tại Nhật: Tochigi

Tổng điểm số: 1.958

21
TOP 21: TRẦN THỊ THANH TRANG

Năm sinh: 1999

Địa chỉ tại Nhật: Tokyo

Tổng điểm số: 1.896

22
TOP 22: PHẠM THỊ QUỲNH TRANG

Năm sinh: 1999

Địa chỉ tại Nhật: Okayama

Tổng điểm số: 1.849

23
TOP 23: NGUYỄN THỊ KIỀU OANH

Năm sinh: 1995

Địa chỉ tại Nhật: Chiba

Tổng điểm số: 1.488

24
TOP 24: PHAN THỊ HUYỀN

Năm sinh: 1996

Địa chỉ tại Nhật: Kyoto

Tổng điểm số: 1.195

25
TOP 25: HỒ THỊ DUNG

Năm sinh: 1999

Địa chỉ tại Nhật: Hyogo

Tổng điểm số: 1.181

26
TOP 26: TRƯƠNG THỊ HUỆ

Năm sinh: 2002

Địa chỉ tại Nhật: Hyogo

Tổng điểm số: 1.040

27
TOP 27: NGUYỄN THỊ MƠ

Năm sinh: 1995

Địa chỉ tại Nhật: Tokyo

Tổng điểm số: 991

28
TOP 28: NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

Năm sinh: 2001

Địa chỉ tại Nhật: Hyogo

Tổng điểm số: 982

29
TOP 29: ĐÀO THỊ HUỆ

Năm sinh: 1999

Địa chỉ tại Nhật: Tokyo

Tổng điểm số: 933

30
TOP 30: VŨ THỊ LIỆU

Năm sinh: 1996

Địa chỉ tại Nhật: Fukuoka

Tổng điểm số: 876

1
TOP 1: PHẠM THỊ QUỲNH
Năm sinh: 1998
Địa chỉ tại Nhật: Chiba
Tổng điểm số: 5.648
2
TOP 2: HÀ THỊ HẢO

Năm sinh: 2001

Địa chỉ tại Nhật: Shizuoka 
Tổng điểm số: 5.297
3
TOP 3: ĐỖ NHẬT LỆ ANH

Năm sinh: 2001

Địa chỉ tại Nhật: Nagano

Tổng điểm số: 4.958

4
TOP 4: VŨ THỊ TRANG 

Năm sinh: 1998

Địa chỉ tại Nhật: Saitama

Tổng điểm số: 4.208

5
TOP 5: PHẠM THUÝ HỒNG

Năm sinh: 2000

Địa chỉ tại Nhật: Fukuoka

Tổng điểm số: 4.150

6
TOP 6: NGUYỄN THỊ ÁNH

Năm sinh: 1998

Địa chỉ tại Nhật: Aichi

Tổng điểm số: 4.081

7
TOP 7: DƯƠNG THỊ HẰNG 

Năm sinh: 1999

Địa chỉ tại Nhật: Hyogo

Tổng điểm số: 3.599

8
TOP 8: TRẦN THỊ NGỌC QUỲNH

Năm sinh: 1997

Địa chỉ tại Nhật: Chiba

Tổng điểm số: 3.515

9
TOP 9: ĐẶNG THỊ NHUNG 

Năm sinh: 1995

Địa chỉ tại Nhật: Osaka

Tổng điểm số: 3.353

10
TOP 10: BÙI THUỲ LINH

Năm sinh: 1998

Địa chỉ tại Nhật: Saitama

Tổng điểm số: 3.202

11
TOP 11: NGUYỄN NGỌC THUÝ

Năm sinh: 1999

Địa chỉ tại Nhật: Hyogo

Tổng điểm số: 3.189

12
TOP 12: CAO THANH TRÚC

Năm sinh: 2004

Địa chỉ tại Nhật: Saitama

Tổng điểm số: 2.907

13
TOP 13: NGUYỄN THỊ LIỆU

Năm sinh: 1996

Địa chỉ tại Nhật: Kumamoto

Tổng điểm số: 2.629

14
TOP 14: NGUYỄN QUỲNH NHƯ

Năm sinh: 2001

Địa chỉ tại Nhật: Osaka

Tổng điểm số: 2.499

15
TOP 15: NGUYỄN THỊ THANH NGÂN

Năm sinh: 1998

Địa chỉ tại Nhật: Aichi

Tổng điểm số: 2.458

16
TOP 16: NGUYỄN THỊ LINH

Năm sinh: 1998

Địa chỉ tại Nhật: Aichi

Tổng điểm số: 2.334

17
TOP 17: LƯƠNG THỊ THU HIỀN

Năm sinh: 1999

Địa chỉ tại Nhật: Osaka

Tổng điểm số: 2.138

18
TOP 18: BÙI THỊ KIM THU

Năm sinh: 2001

Địa chỉ tại Nhật: Fukushima 

Tổng điểm số: 2.103

19
TOP 19: NGUYỄN THỊ NGỌC AN

Năm sinh: 2001

Địa chỉ tại Nhật: Chiba

Tổng điểm số: 2.101

20
TOP 20: PHẠM THỊ MINH TRANG 

Năm sinh: 2001

Địa chỉ tại Nhật: Tochigi

Tổng điểm số: 1.958

21
TOP 21: TRẦN THỊ THANH TRANG

Năm sinh: 1999

Địa chỉ tại Nhật: Tokyo

Tổng điểm số: 1.896

22
TOP 22: PHẠM THỊ QUỲNH TRANG

Năm sinh: 1999

Địa chỉ tại Nhật: Okayama

Tổng điểm số: 1.849

23
TOP 23: NGUYỄN THỊ KIỀU OANH

Năm sinh: 1995

Địa chỉ tại Nhật: Chiba

Tổng điểm số: 1.488

24
TOP 24: PHAN THỊ HUYỀN

Năm sinh: 1996

Địa chỉ tại Nhật: Kyoto

Tổng điểm số: 1.195

25
TOP 25: HỒ THỊ DUNG

Năm sinh: 1999

Địa chỉ tại Nhật: Hyogo

Tổng điểm số: 1.181

26
TOP 26: TRƯƠNG THỊ HUỆ

Năm sinh: 2002

Địa chỉ tại Nhật: Hyogo

Tổng điểm số: 1.040

27
TOP 27: NGUYỄN THỊ MƠ

Năm sinh: 1995

Địa chỉ tại Nhật: Tokyo

Tổng điểm số: 991

28
TOP 28: NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

Năm sinh: 2001

Địa chỉ tại Nhật: Hyogo

Tổng điểm số: 982

29
TOP 29: ĐÀO THỊ HUỆ

Năm sinh: 1999

Địa chỉ tại Nhật: Tokyo

Tổng điểm số: 933

30
TOP 30: VŨ THỊ LIỆU

Năm sinh: 1996

Địa chỉ tại Nhật: Fukuoka

Tổng điểm số: 876

 

Cùng hướng đến vòng chung kết “Vẻ Đẹp Việt Nhật”

Tham gia Group của GGS Việt Nam và hãy tiếp tục bình chọn cho các thí sinh bạn yêu mến TẠI ĐÂY!
Liên hệ ngay: Mrs. Đặng Thuỳ Dương – Đại diện BTC GGS TRAVEL BEAUTY để được giải đáp nhanh chóng nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào có liên quan đến cuộc thi!
______________________________
CUỘC THI NÉT ĐẸP VIỆT NHẬT – GGS TRAVEL BEAUTY 2023 là nơi tôn vinh vẻ đẹp, tài năng của những cô nàng người Việt Nam tại Nhật Bản. Cuộc thi mang tổng giải thưởng lên đến 50 triệu đồng, do GGS Travel, Nenkin GGS đồng tổ chức và GGS 68 là đơn vị bảo trợ truyền thông.
______________________________
✈ GGS Travel – Cùng bạn trở về
☎ Hotline: 1900.636.773
Địa chỉ: Tầng 7, Tòa Intracom 2 Tower, 33 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam