Nenkin 5 năm và những điều cần lưu ý

02/04/2022
Nenkin 5 năm và những điều cần lưu ý

⛱ Từ tháng 4/2021, người lao động nước ngoài có thể lấy NENKIN tối đa từ 3 năm lên 5 năm.
– Điều kiện để lấy NENKIN 5 NĂM đó là:
Đóng NENKIN ít nhất 1 tháng kể từ tháng 4/2021 thì mới có thể lấy NENKIN tối đa 5 năm.
– Trường hợp bạn về nước sau tháng 4 hay ngày nộp hồ sơ NENKIN sau tháng 4 mà trong khoảng thời gian từ tháng 4 bạn không đóng NENKIN thì vẫn chỉ được tính tối đa 3 năm.